Scientific activities

Проводиться науково-дослідна робота, яка є складовою тематики університету: «Вивчення лікарських, сільськогосподарських рослин, синтез аналогів природних флавоноїдів, антрахінонів, карденолідів, кумаринів і створення на їх основі лікарських засобів різної біологічної дії», стандартизація лікарської рослинної сировини та фітопрепаратів; синтез аналогів БАР природного походження: флавоноїдів, кумаринів, ізофлавоноїдів, антрахінонів, кардіостероїдів; дослідження та розробка нових біологічно активних добавок (БАД); дослідження та розробка методів контролю якості (МКЯ) для харчових добавок та БАД; синтез та дослідження фармакологичної активності похідних 1,2,3-оксадіазолів та 1,2,3-тіадиазолів; синтез та дослідження фармакологичної активності 1,3-бензоксазинів и 1,3-бензотіазинів; розробка методів кількісного аналізу.

    Наукові публікації:
Print Friendly, PDF & Email