Учебная работа

  • У навчальному процесі перше місце належить якості освіти. Для досягнення цієї мети співробітники кафедри почали створювати банк завдань і тестів різного рівня, розробляти мультимедійний варіант лекційного курсу фармакогнозії, нутриціології, фармацевтичної броматології для багатьох курсів та факультетів НФаУ. Попереду – розмаїття планів: створення національного підручника та посібника, розроблення комп’ютерних блоків вхідного, вихідного, модульних контролів, осучаснення методології викладання, що базуватиметься на використанні сучасних технологій, удосконаленні навчально-методичної літератури (методичні вказівки, методичні рекомендації тощо) стосовно лекцій, лабораторних занять, самостійної роботи. Здійснюється робота щодо створення банку даних в електронному варіанті рисунків, фотографій, мікрофотографій, аудіо-, відеороликів для подальшого розроблення різноманітних блоків-трансформерів завдань.
  • Навчальні дисципліни
  • Навчально-методична література
  • Тематичні і календарні плани
  • Робочі програми
  • Заочна форма навчання
  • Денна форма навчання
  • Питання для модульного контролю
  • Розклад занять на кафедрі
Print Friendly, PDF & Email