Educational work

    У навчальному процесі перше місце належить якості освіти. Для досягнення цієї мети співробітники кафедри почали створювати банццццццццццк завдань і тестів різного рівня, розробляти мультимедійний варіант лекційного курсу фармакогнозії, нутриціології, фармацевтичної броматології для багатьох курсів та факультетів НФаУ. Попереду – розмаїття планів: створення національного підручника та посібника, розроблення комп’ютерних блоків вхідного, вихідного, модульних контролів, осучаснення методології викладання, що базуватиметься на використанні сучасних технологій, удосконаленні навчально-методичної літератури (методичні вказівки, методичні рекомендації тощо) стосовно лекцій, лабораторних занять, самостійної роботи. Здійснюється робота щодо створення банку даних в електронному варіанті рисунків, фотографій, мікрофотографій, аудіо-, відеороликів для подальшого розроблення різноманітних блоків-трансформерів завдань.
 • Навчальні дисципліни
 • Навчально-методична література
 • Тематичні і календарні плани
 • Робочі програми
 • Заочна форма навчання
 • Денна форма навчання
 • Питання для модульного
 • Розклад занять на кафедрі
Print Friendly, PDF & Email