Навчальна робота

        У навчальному процесі перше місце належить якості освіти. Для досягнення цієї мети співробітники кафедри почали створювати банк завдань і тестів різного рівня, розробляти мультимедійний варіант лекційного курсу фармакогнозії, нутриціології, фармацевтичної броматології для багатьох курсів та факультетів НФаУ. Попереду – розмаїття планів: створення національного підручника та посібника, розроблення комп’ютерних блоків вхідного, вихідного, модульних контролів, осучаснення методології викладання, що базуватиметься на використанні сучасних технологій, удосконаленні навчально-методичної літератури (методичні вказівки, методичні рекомендації тощо) стосовно лекцій, лабораторних занять, самостійної роботи. Здійснюється робота щодо створення банку даних в електронному варіанті рисунків, фотографій, мікрофотографій, аудіо-, відеороликів для подальшого розроблення різноманітних блоків-трансформерів завдань.

 

Print Friendly, PDF & Email