Наукові публікацї С.В. Ковальова

1. Бородіна Н. В. Анатомічне та гістохімічне вивчення кори осики (Populus tremula) / Н. В. Бородіна, Л. С. Картмазова, С. В. Ковальов // Фармацевтичний журнал. – 2003. – № 2. – С. 88–91.
2. Бородіна Н. В. Амінокислотний та мікроелементний склад Populus tremula L. / Н. В. Бородіна, С. В. Ковальов // Фармаком. – 2003. – № 4. – С. 32–36.
3. Демешко О. В. Вивчення амінокислотного складу листя Robinia pseudoacacia L. / О. В. Демешко, С. В. Ковальов, А. М. Комісаренко // Фармаком. – 2004. – № 4. – С. 61–64.
4. Изофлавоноиды корней Phaseolus aureus / С. В. Ковалев, В. Н. Ковалев, А. Б. Седова, В. П. Хиля // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2004. – Т. 3, Вип. 12. – С. 205–208.
5. Сучасний стан вивчення флавоноїдів видів роду Сrataegus L. / Н. В. Сидора,   С. В. Ковальов, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, Т. В. Жукова, Т. В. Ільїна // Вісник фармації. – 2004. – № 3. – С. 22–27.
6. Фармакогностичне дослідження деяких північноамериканських видів Crataegus L. / А. М. Ковальова, Н. В. Сидора, С. В. Ковальов, А. М. Комісаренко, А. Л. Вількер // Вісник фармації. – 2005. – № 2 (42). – С. 16–20.
7. Демешко О. В. Дослідження вуглеводів листя акації білої / О. В. Демешко,     С. В. Ковальов, А. М. Комісаренко // Медична хімія. – 2005. – № 4, Т. 7. – С. 37–39.
8. Демешко О. В. Ідентифікація та кількісне визначення робініну в листі акації білої / О. В. Демешко, С. В. Ковальов, А. М. Комісаренко // Журнал органічної та фармац. хімії. – 2005. – Т. 3, Вип. 2 (10). – С. 58–60.
9. Ковалев С. В. Исследование состава плодов боярышника черного / С. В. Ковалев // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2006. – Т. 1, Вип. 15. – С. 143–147.
10. Макаревич И. Ф. Сердечные гликозиды строфанта Комбе / И. Ф. Макаревич, С. В. Ковалев // Химия природных соединений. – 2006. – № 2. – С. 156–159.
11. Ковалев С. В. Новые азометины карденолид–гликозидов / С. В. Ковалев // Химия природных соединений. – 2006. – № 4. – С. 362–363.
12. Біологічно активні речовини роду Populus L. (огляд) / Н. В. Бородіна, В. М. Ковальов, С. В. Ковальов, А. М. Рудник // Фармаком. – 2006. – № 1/2. – С. 110–119.
13. Берестова С. І. Вивчення амінокислотного складу Humulus lupulus L / С. І. Берестова, В. М. Ковальов, С. В. Ковальов // Фармаком. – 2006. – № 4. – С. 67–70.
14. Обгрунтування перспективності використання глоду в медицині / Н. В. Сидора, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, С. В. Ковальов // Фітотерапія. Часопис. – 2006. – № 2. – С.45–48.
15. Бородіна Н. В. Дослідження вуглеводів тополі тремтячої (Populus tremula L.) / Н. В. Бородіна, С. В. Ковальов, А. М. Руднік // Фітотерапія. Часопис. – 2006. – № 3. – С. 49–52.
16. Хімічне вивчення ліпофільної фракції з шишок хмелю звичайного / С. І. Берестова, В. М. Ковальов, С. В. Ковальов, А. М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2006. – № 1 (45). – С. 22–25.
17. Сидора Н. В. Макро– і мікроскопічне дослідження Crataegus flabellata (Bosc.) Koch. / Н. В. Сидора, А. М. Ковальова, С. В. Ковальов // Вісник фармації. – 2006. – № 2. – С. 12–14.
18. Ковалев С. В. Алкилиденгликозиды карденолидов / С. В. Ковалев, И. Ф. Макаревич // Химия природных соединений. – 2007. – № 1. – С. 78–80.
19. Дослідження фенольного комплексу із трави люцерни посівної / С. В. Ковальов, А. М. Ковальова, Р. Ф. Єременко, Л. М. Малоштан, В. М. Ковальов // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 2(6). – С. 27–30.
20. Черкашина А. В. Хімічне вивчення ліпофільного екстракту з трави нуту звичайного / А. В. Черкашина, В. М. Ковальов, С. В. Ковальов // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 3(7). – С. 82–85.
21. Ковальов С. В. Кількісне визначення фенольних сполук у траві люцерни посівної / С. В. Ковальов, Р. Ф. Єрьоменко, Л. М. Малоштан // Фармаком. – 2008. – № 4(8). – С. 35–38. (Особистий внесок – проведення експериментальних досліджень, узагальнення результатів, участь у написанні статті).
22. Морфолого-анатомічне дослідження кореневищ з коренями Iris pseudacorus / В. М. Ковальов, А. Г. Сербін, Т. О. Краснікова, Я. С. Кічимасова, О. О. Затильникова, С. В. Ковальов // Фармацевтичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 99–102.
23. Затильнікова О. О. Хімічне вивчення ліпофільної фракції з кореневищ півників болотяних / О. О. Затильнікова, С. В. Ковальов, Т. П. Осолодченко // Вісник фармації. – 2008. – № 3. – С. 9–12.
24. Ковальов С. В. Хімічне дослідження ліпофільної фракції трави люцерни посівної / С. В. Ковальов // Вісник фармації. – 2008. – № 4. – С. 21–22.
25. К стандартизации субстанции и лекарственной формы глифазина / С. В. Ковалев, А. С. Куцанян, Д. И. Дмитриевский, А. Г. Сытник, Н. В. Бородина, В. Н. Ковалев // Журнал орган. та фармац. хімії. – 2008. – Т. 6, Вип. 2 (22). – С. 80–82.
26. Ковальов С. В. Вивчення амінокислотного та елементного складу деяких видів роду Medicago L. / С. В. Ковальов // Медична хімія. – 2008. – № 4, Т. 10. – С. 99–103.
27. Элементный состав видов люцерны / А. М. Ковалева, С. В. Ковальов, Э. Р. Абдулкафарова, Н. Н. Гончаров, А. Н. Комиссаренко // «Интегративная медицина 2008». Лекарственные растительные средства. Фитотерапия. 6-8 июня 2008 г., Ч. ІІІ. – М., 2008. – С. 112–115.
28. Ковальов С. В. Кількісне визначення фенольних сполук у траві деяких видів лядвенцю / С. В. Ковальов // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 2 (9). – С. 25–28.
29. Осика як перспективне джерело нових лікарських засобів / О. І. Онішків, С. В. Ковальов, Н. В. Бородіна, Т. А. Грошовий // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 3 (10). – С. 16–21.
30. Ковалев С. В. Флавоноиды Lotus ucrainicus L. и L. аrvensis L. / С. В. Ковальов // Химия природных соединений. – 2009. – № 4. – С. 465–466.
31. Черкашина А. В. Дослідження флавоноїдів та ізофлавоноїдів трави Cicer arietinum L. / А. В. Черкашина, С. В. Ковальов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – К., 2009. – Вип. 18, кн. 3. – С. 508–511.
32. Затильникова О. О. Вивчення амінокислотного та мінерального складу підземних органів Iris pseudacorus L. / О. О. Затильникові, С. В. Ковальов // Фармаком. – 2009. – № 1. – С. 45–47.
33. Черкашина А. В. Амінокислотний та мінеральний склад трави нуту звичайного / А. В. Черкашина, С. В. Ковальов // Фармаком. – 2009. – № 2. – С. 50–53.
34. Черкашина А. В. Макро- та мікроскопічне дослідження трави нуту звичайного / А. В. Черкашина, О. В. Гамуля, С. В. Ковальов // Вісник фармації. – 2009. – № 4. – С. 9–11.
35. Ксантоны корневищ Iris imbricate и Iris pseudacorus / Д. И. Исаев, Ю. Б. Керимов, С. В. Ковалев, О. А. Затыльникова // Фармаком. – 2009. – № 4. – С. 45–48.
36. До стандартизації лікарських форм люцерни посівної / С. В. Ковальов, А. І Ткаченко, М. О. Мєркулов, С. В. Романова // Український біофармацевтичний журнал. – 2009. – № 5 (5). – С. 26–30.
37. Ковальов С. В. Дослідження речовин первинного синтезу з трави лядвенцю українського та лядвенцю польового / С. В. Ковальов // Український біофармацевтичний журнал. – 2010. – № 1 (6). – С. 44–48.
38. Изофлавоноиды кореневищ Iris imbricate и Iris pseudacorus / Д. И. Исаев, Ю. Б. Керимов, С. В. Ковалев, О. А. Затыльникова // Фармаком. – 2010. – № 1. – С. 38–42.
39. Вивчення якості сировини сортів хмелю звичайного на відповідність вимогам Державної Фармакопеї України / С. І. Мазурець, С. В. Ковальов, А. Г. Котов, М. І. Ляшенко, О. В. Гамуля, О. О.Затильнікова // Фармаком. – 2010. – № 2. – С. 30–35.
40. До питання впровадження нових видів глоду до Державної фармакопеї України / С. В. Ковальов, А. М. Ковальова, Є. Є. Котова, А. М. Комісаренко, А. Г. Котов // Фармаком. – 2010. – № 4. – С. 26–30.
41. Ковальов С. В. Дослідження ліпофільних фракцій трави лядвенців українського та польового / С. В. Ковальов // Вісник фармації. – 2010. – № 1 (61). – С. 27–31.
42. Макро- і мікроскопічне дослідження хмелю звичайного / С. І. Мазурець, В. М. Ковальов, С. В. Ковальов, О. В. Гамуля // Вісник фармації. – 2010. – № 3 (63). – С. 47–51.
43. Дослідження хімічного складу рослин роду Fabaceae – Phaseolus L. / С. В. Ковальов, В. М. Ковальов, О. М. Безугла, О. В. Демешко // Вісник фармації. – 2010. – № 4 (64). – С. 46–49.
44. Самура Б. А. Исследование антиэкссудативной активности производных цимарина и эризимина / Б. А. Самура, В. А. Николаев, С. В. Ковалев // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5, № 1. – С. 42–45.
45. Ковальов С. В. Амінокислотний та мінеральний склад деяких видів Phaseolus L. / С. В. Ковальов, В. М. Ковальов, О. М. Безугла // Вісник фармації. – 2011. – № 2 (66). – С. 41–44.
46. Еременко Р. Ф. Изучение адаптогенной активности экстракта травы люцерны посевной на фоне физической нагрузки / Р. Ф. Еременко, С. В. Ковалев // Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : матеріали ХХVІІІ всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю 3 лют. 2011 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2011. –С. 233–237.
47. Пат. № 27270 Україна, МПК А 61 К 36/18, А 61 К 36/185, А 61 К 31/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та репаративною активністю / Ковальов С. В., Ковальов В. М., Берестова С. І., Малоштан Л. М., Гладченко О. М., Уланова В. А.; Національний фармацевтичний університет. – № u 200706253; заявл. 6.06.2007 ; опубл. 25.10.2007, бюл. № 17.
48. Пат. № 27271 Україна, МПК А 61 К 36/18, А 61 К 36/185, А 61 К 127/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антиоксидантною активністю / Ковальов С. В., Ковальов В. М., Берестова С. І., Малоштан Л. М., Гладченко О. М., Уланова В. А., Єрьоменко Е. А.; Національний фармацевтичний університет. – № u 200706255; заявл. 6.06.2007 ; опубл. 25.10.2007, бюл. № 17.
49. Пат. № 29740 Україна, МПК А 61 К 36/00, А 61 К 9/20. Гіпоглікемічний засіб у формі ректальних супозиторіїв / Куцанян А. С., Ковальов С. В., Ситнік О. Г., Дмітрієвський Д. І., Ковальов В. М..; Національний фармацевтичний університет. – № u 200710734; заявл. 28.09.2007 ; опубл. 25.01.2008, бюл. № 2.
50. Пат. № 82739 Україна, МПК А 61 К 31/18, А 61 К 31/401, А 61 К 36/185, А 61 К 36/734, А 61 Р 9/00. Спосіб одержання рідкої форми лікарського препарату антигіпертензивної, антиаритмічної та седативної дії / Сидора Н. В., Ковальов   С. В., Авідзба Ю. Н., Комісаренко С. М., Георгіївський Г. В., Ковальчук Н. І., Комісаренко А. М., Ковальова А. М., Чайка Л. О., Гомон О. М.; Національний фармацевтичний університет. – № а 200606158; заявл. 02.06.2006 ; опубл. 25.07.2008, бюл. № 14.
51. Пат. № 83527 Україна, МПК А 61 К 36/73, А 61 К 135/00, А 61 Р 7/04, А 61 Р 13/00. Спосіб одержання поліфенольного комплексу з переважно гемостатичною та діуретичною активністю / Волковой В. А., Лук’янова Л. В., Ковальов   С. В., Гісцева О. А.; Національний фармацевтичний університет. – № а 200607844; заявл. 13.07.2006 ; опубл. 25.07.2008, бюл. № 14.
52. Пат. № 83557 Україна, МПК А 61 К 36/483, А 61 К 127/00, А 61 Р 7/04, А 61 Р 29/00. Спосіб одержання комплексу полісахаридів гемостатичної та протизапальної дії / Демешко О. В., Ковальов С. В., Комісаренко А. М., Малоштан Л. М., Уланова В. А.; Національний фармацевтичний університет. – № а 200611042; заявл. 19.10.2006 ; опубл. 25.07.2008, бюл. № 14.
53. Пат. № 83956 Україна, МПК А 61 К 36/48, А 61 К 135/00, А 61 Р 3/00. Спосіб одержання з анаболічною активністю / Ковальов С. В., Єрьоменко Р. Ф., Шаталова О. М., Романова С. В., Ковальов В. М., Малоштан Л. М.; Національний фармацевтичний університет. – № а 200706678; заявл. 14.06.2007 ; опубл. 26.08.2008, бюл. № 16.
54. Пат. № 84336 Україна, МПК А 61 К 36/483, А 61 К 127/00, А 61 Р 1/16, А 61 Р 13/12. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з гіпоазотемічною, гепатопротекторною, антиоксидантною та протизапальною активністю / Демешко О. В., Ковальов С. В., Яковлєва Л. В., Чорна Н. С., Файзулін     О. В.; Національний фармацевтичний університет. – № а 200612196; заявл. 20.11.2006 ; опубл. 10.10.2008, бюл. № 19.
55. Пат. № 85925 Україна, МПК А61К 36/18, А61К 36/185, А61К 131/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та репаративною активністю / Ковальов С. В., Ковальов В. М., Берестова С. І., Малоштан Л. М., Гладченко О. М., Уланова В. А.; Національний фармацевтичний університет. – № а 2007 06251; заявл. 06.06.2007 ; опубл. 10.03.2009, бюл. № 5.
56. Пат. № 85926 Україна, МПК А61К 36/18, А61К 36/185, А61К 127/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антиоксидантною активністю / Ковальов С.В., Ковальов В.М., Берестова С.І., Малоштан Л.М., Гладченко О.М., Уланова В.А., Єфременко Е.А.; Національний фармацевтичний університет. – № а 2007 06252; заявл. 06.06.2007 ; опубл. 10.03.2009, бюл. № 5.
57. Пат. № 89045 Україна, МПК А 61 К 36/00. Спосіб одержання 3′-4′-ізопропіліденеризиміну / Ковальов С. В., Макаревич І. Х. ; Національний фармацевтичний університет. – № а 200613225; заявл. 14.12.2006 ; опубл. 25.12.2009, бюл. № 24.
58. Пат. № 47534 Україна, МПК, А 61 К 9/06, А 61 К 36/76, А 61 Р 17/02. Фармацевтична композиція у формі мазі для лікування інфекційних захворювань шкіри та м’яких тканин / Альхуссейн В. В., Дмітрієвський Д. І., Ковальов С. В., Бородіна Н. В., Волковой В. А.; Національний фармацевтичний університет. – № u 200908642 ; заявл. 17.08.2009 ; опубл. 10.02.2010, бюл. № 3.
59. Пат. № 49792 Україна, МПК С 07 С 251/00, А 61 К 31/11, А 61 К 36/00, А 61 Р 9/00. Спосіб одержання 1′-гідроксипропан-3′-іміноцимарину / Ковальов С. В., Макаревич І. Х., Самура Б. А., Ніколаєв В. О., Таран А. В.; Національний фармацевтичний університет. – № u 200912115; заявл. 25.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, бюл. № 9.
60. Пат. № 49793 Україна, МПК А 61 К 31/11, А 61 К 36/00, А 61 Р 9/00. Застосування 1′-гідроксипропан-3′-іміноцимарину як засобу з кардіотонічною, діуретичною та протизапальною дією / Ковальов С. В., Макаревич І. Х., Самура      Б. А., Ніколаєв В. О., Таран А. В.; Національний фармацевтичний університет. – № u 200912117; заявл. 25.11.2009 ; опубл. 11.05.2010, бюл. № 9.
61. Пат. № 58666 Україна, МПК А 61 К 36/00, А 61 Р 1/16, А 61 Р 7/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з гепатопротекторною, регенеруючою та гемостатичною дією / Черкашина А. В., Ковальов В. М., Ковальов С. В., Грицик А. Р., Кононенко Н. М., Тюпка Т. І., Шевцов І. І.; Національний фармацевтичний університет. – № u 201009790; заявл. 06.08.2010 ; опубл. 26.04.2011, бюл. № 8.
62. Пат. № 58719 Україна, МПК А 61 К 36/00, А 61 Р 13/00, А 61 Р 3/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з діуретичною та анаболічною активністю / Черкашина А. В., Ковальов В. М., Деркач Н. В., Ковальов    С. В.; Національний фармацевтичний університет. – № u 201010982; заявл. 13.09.2010 ; опубл. 26.04.2011, бюл. № 8.
63. Пат. № 58690 Україна, МПК А 61 К 36/00, А 61 К 125/00, А 61 Р 3/00, А 61 Р 31/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з анаболізуючою, адаптогенною, антимікробною активністю / Ковальов С. В., Затильникова О. О., Деркач Н. А., Осолодченко Т. П.; Національний фармацевтичний університет. – № u 201010253; заявл. 20.08.2010 ; опубл. 26.04.2011, бюл. № 8.
64. Пат. № 58691 Україна, МПК А 61 К 36/00, А 61 К 127/00, А 61 Р 13/00, А 61 Р 31/00, А 61 Р 3/00. Спосіб одержання засобу з діуретичною, антимікробною та анаболізуючою активністю / Ковальов С. В., Затильникова О. О., Деркач Н. А., Осолодченко Т. П.; Національний фармацевтичний університет. – № u 20101254; заявл. 20.08.2010 ; опубл. 26.04.2011, бюл. № 24.
65. Пат. № 62955 Україна, МПК А 61 К 36/76, А 61 К 129/00, А 61 Р 43/08. Застосування екстракту з кори осики як засобу адаптогенної дії / Луцак І. В., Штриголь С. Ю., Ковальов С. В., Бородіна Н. В.; Національний фармацевтичний університет. – № u 201101357; заявл. 07.02.2011 ; опубл. 26.09.2011, бюл. № 18.
66. Відмінні макро-та мікроскопічні ознаки робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L.) та гледичії звичайної (Gleditsia triacanthos L.) / Ковальов С. В., Дученко М. А., Гамуля О. В., ДемешкоО. В. – К.: Український центр наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи, 2009. – 21 с.
67. Оптимальні терміни заготівлі ЛРС – листя робінії псевдоакації : інформац. лист / сост. : О. В. Демешко, А. М. Комісаренко, С. В. Ковальов . – 2009. – Вип. 12. – 4 с.
68. Ковальов С. В. Фенольні сполуки кори осики / С. В. Ковальов, Н. В. Бородіна // Досягнення сучасної фармації та перспективи її розвитку у новому тисячолітті : матеріали V нац. з’їзду фармац. України. – Х., 1999. – С. 303–304.
69. Фенольні сполуки видів роду Crataegus L. / A. M. Ковальова, С. В Ковальов,   Н. В. Сидора, A. M. Комісаренко, В. М. Ковальов // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономіка лікарських засобів та біологічно активних добавок : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль, 2004. – С. 107–109.
70. Використання інтернет-технологій в фітохімічних дослідженнях / Н. В.Сидора, Ю. Г. Подорванова, О. О. Іосипенко, С. В. Ковальов, Б. М. Васильковський // Український медичний альманах. – 2004. – № 2, Т.7. – С. 90.
71. Фенольні сполуки видів роду Crataegus L. / С. В. Ковальов, А. М. Ковальова,   Н. В. Сидора, Т. В. Ільїна, A. M. Комісаренко // Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованості дії : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару, 26 лист. 2004 р. – X., 2004. – С. 259–263.
72. Морфолого-анатомічне дослідження деяких представників видів роду Crataegus L. / Н. В. Сидора, A. M. Ковальова, С. В. Ковальов, A. M. Комісаренко // “Науковий потенціал світу 2004” : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта. – 2004. – С. 12–13.
73. Сидора Н. В. Перспективи використання видів глоду в косметології / Н. В. Сидора, С. В. Ковальов, А. М. Ковальова // Лікувальна косметика : дійсність та майбутнє : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 18 бер. 2005 р. – Харків, 2005. – С. 42–43.
74. Фармакогностичне дослідження видів роду Crataegus L. / Н. В. Сидора, A. M. Ковальова, С. В. Ковальов, A. M. Комісаренко, А. Л. Вількер, А. В. Ісаков // “Ліки та життя” : міжнар. медико-фармац. конгр. – К., 2005. – С. 145–146.
75. Дослідження мікроелементного складу екстракту Crataegus nigra L. / С.В. Ковальов, Н.В. Сидора, A.M. Ковальова, A.M. Комісаренко // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України : матеріали VI з’їзду фармацевтів України, 28-30 вер. 2005 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2005. – С. 722.
76. Берестова С. І. Фітохімічне дослідження ліпофільної фракції з шишок хмелю звичайного / С. І. Берестова, С. В. Ковальов, І. Л. Дикий // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали 1-ї Міжнар. наук.-техн. конф. – Тернопіль: УкрМедКнига, 2006. – С. 33–34.
77. Ковальова А. М. Морфолого-таксономічне дослідження видів роду Crataegus L. / А. М. Ковальова, Н. В. Сидора, С. В. Ковальов // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок : матеріали тез. II Міжнар. наук.–практ. конф., 12-13 жовт. 2006 р. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – С. 61–62.
78. Элементный состав плодов и экстрактов нефармакопейных видов боярышников / А. М. Ковалева, Н. В. Сидора, С. В. Ковалев, А. Н. Комиссаренко, Н. Ф. Гончаров // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения : X Междунар. съезд, 27-30 июня 2006 г. – СПб., 2006. – С. 176–179.
79. Берестова С. І. Визначення вмісту екстрактивних речовин у шишках та листі хмелю звичайного / С. І. Берестова, С. В. Ковальов // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали всеукр. наук.–практ. конф. студентів та молодих вчених. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – С. 35.
80. Хемотаксономічне дослідження роду Crataegus L. / Н. В. Сидора, A. M. Ковальова, С. В. Ковальов, А. Л. Вількер // “Ліки та життя” : Міжнар. медико-фармац. конгр. – К., 2007. – С. 108–109.
81. Ковальов С. В. Фармакогностичне дослідження представників флори України як нових джерел фенілпропаноїдів для створення лікарських засобів / С. В. Ковальов, В. М. Ковальов, О. В. Демешко // Сьогодення та майбутнє фармації : тез. доп. всеукр. конгр., м. Харків, 16-19 квіт. 2008 р. – Х., 2008. – С. 143.
82. Определение содержания фенольных соединений нута обыкновенного, чечевицы пищевой и гледичии обыкновенной / С. В. Ковалев, С. В. Романова, А. В. Черкашина, М. А. Дудченко // Фармация Казахстана : интеграция науки, образования и производства : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Шымкент, 2009. – С. 236–239.
83. Мазурець С. І. Хроматографічне вивчення ліпофільної фракції з листя хмелю звичайного / С. І. Мазурець, С. В. Ковальов // Фармакогнозія ХХІ століття. Досягнення та перспективи : тези доп. Ювілейної наук.–практ. конф. з міжнар. Участю, м.Харків, 26 берез. 2009 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – С. 141.
84. Фітохімічне дослідження хмелю звичайного / І. М. Гриб, Ю. М. Козел, С. І. Мазурець, С. В. Ковальов // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тез. доп. всеукр. наук. –практ. конф. студентів та молодих вчених, 23-24 квіт. 2009 р. – Х. : вид-во НФаУ, 2009. – С. 39.
85. Ковалев В. Н. Фенольне соединения травы Cicer arietinum L / В. Н. Ковалев, А. В. Черкашина, С. В. Ковалев // Материалы VII международного симпозиума по фенольным соединениям: фундаментальные и прекладные аспекты, 19-23 окт. 2009 г. – М., 2009. – С. 119–120.
86. Черкашина А. В. Хромато-мас-спектрометричне дослідження ефірної олії трави нуту звичайного / А. В. Черкашина, С. В. Ковалев // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 1-2 жовт. 2009 р. – Тернопіль, 2009. – С. 33–34.
87. Ковальов С. В. Рослини роду Phaseolus L. – перспективне джерело пошуку та отримання гіпоглікемічних засобів / С. В. Ковальов, В. М. Ковальов // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VIІ національного з’їзду фармацевтів України, 15-17 верес. 2010 р. – Харків, 2010. – Т. 1. – С. 281–282.
88. Дослідження деяких видів люцерни / Г. В. Пахуча, Р. Р. Гашимов, Н. С. Мотузна, С. В. Ковальов // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тез. доп. всеукр. наук.–практ. конф. студентів та молодих вчених, 21-22 квіт. 2010 р. – Х. : вид-во НФаУ, 2010. – С. 90.
89. Затильнікова О. О. Дослідження полісахаридів півників болотяних / О. О. Затильнікова, С. В. Ковальов // “Honors high school – 2010” : VI междунар. науч.-практ. конф., София, 17-25 нояб. 2010 г. – Болгария, 2010. – Т. 16. Биологии. – С. 53–56.
90. Мазурець С. І. Вивчення антибактеріальної активності ліпофільної фракції з листя хмелю звичайного / С. І. Мазурець, С. В. Ковальов, Т. П. Осолодченко // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, присвяч. 140-річчю з дня народж. д-ра фармац. та хім. наук, проф. М. О. Валяшка, 21 квіт. 2011 р. – Х. : вид-во НФаУ, 2011. – С.85.
91. Затильнікова О. О. Ідентифікація та кількісне визначення суми γ-піронів у півниках болотяних / О. О. Затильнікова, С. В. Ковальов // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тез. доп. всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, 21-22 квітня 2011 р. – Х. : вид-во НФаУ, 2011. – С. 65.
92. Мазурець С. І. Макро- та мікроелементний склад сухого екстракту з листя хмелю звичайного / С. І. Мазурець, С. В. Ковальов // Матеріали XV Міжнар. мед. конгр. студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 350.
93. Дослідження ліпофільної фракції з листя Іris pseudacorus / О. О. Затильнікова, С. В. Ковальов, Т. П. Осолодченко,  Е. Ю. Ахмедов // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71). – С. 57-59.
94. Демешко, О. В. Дослідження фенольних сполук Альбіції Ленкоранскої / О. В. Демешко, С. В. Ковальов, А. В. Мигаль //  Український биофармацевтичний журнал. – 2012. – № 4 (15) С. 44-48.
95. Демешко, О. В. Амінокислотний та мінеральний склад Альбіції Ленкоранскої / О. В. Демешко, С. В. Ковальов, А. В. Мигаль //  Український биофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6 (22-23). – С. 100-102.
96. Демешко, О. В. Вивчення ліпофільних сполук Альбіції Ленкоранскої / О. В. Демешко, С. В. Ковальов, А. В. Мигаль // Фармацевтичний Часопис. – 2012 – № 3 (23) – С.35-38.
97. Мазурець, С. І. Фітохімічне вивчення ліпофільної фракції з листя хмелю звичайного. / С. І. Мазурець, С. В. Ковальов, А. М. Рудник // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 3(72). – С. 96-99.
98. Ковальов, С. В. Макро- і мікроскопічне дослідження люцерни посівної. / С. В. Ковальов, О.В. Гамуля, С. І. Мазурець // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71).– С. 60-63.
99. Аминокислотный и элементный состав некоторых видов рода Medicago L. / С. В. Ковалев, О. А. Затыльникова, О. В. Демешко,    В. Н. Ковалев // Инновационные процессы в лекарствоведении. – 2012. – Сб. мат. 18-19 грудня 2012. – С. 163-167.
100. Затильнікова О.О. Дослідження поліфенольних сполук півників болотяних / О. О. Затильнікова, С. В. Ковальов // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської наук. – практ. конф. студентів та молодих вчених (19-20 квітня 2012 р.). – Х. : вид-во НФаУ, 2012. – С. 66.
101. Затильнікова О.О. Дослідження антимікробних показників ліпофільних екстрактів з півників болотяних / О.О. Затильнікова, Т.П. Осолодченко, В.М. Ковальов, С.В. Ковальов // Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями: мат. наук.-практ. конф. за участю міжнародних спеціалістів (17-18 жовтня 2012 р.). – Харків, 2012. – с. 88 – 89.
102. Затильнікова О. О. Комплексне фармакогностичне дослідження Iris pseudacorus L. / О. О. Затильнікова, В. М. Ковалев, С. В. Ковалев // III всеукраїнська наук.-практ. конф. (30-31 жовтня 2012 р.). – Тернопіль.: Укрмедкнига, 2012. – С. 19 – 20.
103. Ковальов С.В. Еспарцет піщаний перспективне джерело отримання БАД /С.В.Ковальов,  О.В.Демешко, В.М. Ковальов, С.В.Романова.Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: мат. I Міжнародної наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во «Есен», 2013.- 122-123 с.
104. Мазурець С. І. Розробка методів стандартизації сухого екстракту з листя хмелю звичайного. Мазурець С. І., Ковальов С.В. Фармацевтичний журнал , №3, 2011.- с.85-90.
105. Романова С.В.Стандартизація сухого екстракту з трави сочевиці харчової. С.В.Романова , С.В.Ковальов, В.М. Ковальов // Запорожский медицинский журнал. – 2012. – № 4(73). – С.121-123.
106. Ковалев.С.В. Аминокислотный и элементный состав некоторых видов рода Medicago L. // Ковалев С.В., Затыльникова О.А., Демешко О.В., Ковалев В.Н.»Инновационные процессы в лекарствоведении», Всероссийская наук.-практ. конф. С международным участием. Ярославль 2012.- с.163-167.
107. Пат. №70554 Україна, МПК А 61 К 36/00, А 61 К 31/00. Таблетований противиразковий засіб / Онишков О.І., Грошовий Т.А., Ковальов С.В., Бородіна Н.В., Деркач Н.В., Малоштан Л.М.; Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – № u 2012 02204; заявл. 24.02.2012; опубл. 11.06.2012,  бюл. № 11
108. Пат. №70513 Україна, МПК А 61 К 36/00. Лікарська форма на основі / Онишков О.І., Грошовий Т.А., Ковальов С.В., Бородіна Н.В., Деркач Н.В., Малоштан Л.М.; Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – № u 2011 15380; заявл. 26.12.2012; опубл. 11.06.2012,  бюл. № 11
109. Ковальов С.В. Кількісне визначення фенольних сполук у пагонах деяких видів ожини. Фармацевтичний часопис. 1(25) 2013.- с. 51-56.
110. Ковальов С.В. Похідні фенолкарбонових та гідроксикоричних кислот видів ожини. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 1(18)/ 2013.- с.80- 83.
111. Ковальов С.В. Флавоноїди ожини шорсткої. Вісник фармації. №3(75).-2013.- с.42-44.
112. Ковальов С.В. Rubus candicans Weihe  як джерело флавоноїдів. Фармаком №1.2013.- с.24-27.
113. Ковалев С.В. Химическое исследование липофильной фракции травы люцерны серповидной. Запорожский медицинский журнал №3(78).- с.94-97.

Print Friendly, PDF & Email