Педагогический состав

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

a_0005

ПОПОВА Наталія В’ячеславівна (18.04.1958, м. Ярославль, Росія) – доктор фармацевтичних наук, доцент НФаУ. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1981), в якому працює: старший лаборант (1981-1983), асистент (1983-1990), доцент (з 1990) кафедри фармакогнозії. На кафедрі виконувала роботу завуча, відповідального за англомовне відділення. Працювала екзаменатором на вступних екзаменах до ВНЗ (1987-2005). Є експертом Центра тестування при МОЗ України (з 1999). Навчально-методична робота. Читає лекції фармакогнозії (у тому числі – англійською мовою), нутриціології та фармацевтичної броматології. Співавтор підручників «Фармакогнозія з основами біохімії рослин», «Фармакогнозія» (для іноземних студентів, 1998), практикуму «Практикум по фармакогнозии»; навчальних посібників «Загальна характеристика флавоноїдів, лікарських рослин та сировини, що містять флавоноїдні сполуки» (1994), «Лекарственные растения мировой и отечественной медицины» (1995), посібника «Laboratory handbook on Pharmаcognosy», 2-х монографій «Лекарственные растения мировой флоры» (2008), «Лютеолин и его производные» (2011), 12 конспектів лекцій з фармакогнозії російською, українською та англійською мовами і конспекту для підготовки до іспитів. Науково-дослідний робота: фітохімічне, фармакогностичне дослідження рослин родин пасльонові, айстрові, ясноткові, тутові, ломикаменеві та розроблення методів отримання природних речовин-стандартів. Кандидатську дисертацію на тему «Фитохимическое изучение растений рода перец стручковый» захистила  у 1985, докторську дисертацію на тему «Фітохімічні дослідження та стандартизація сировини рослин родин ясноткові, айстрові, пасльонові, ломикаменеві та перспективи їх застосування»  у 2012. Розробила проекти 5 монографій до ДФУ. Автор та співавтор понад 180 наукових праць, серед них – понад 80 статей, 5 авторських свідоцтв, 4 монографії до ДФУ,  32 статті до «Фармацевтичної енциклопедії».           Підготувала 3-х кандидатів фармацевтичних наук.

 

 2_6084

КОВАЛЬОВ Сергій Володимирович (31.10.71, м. Харків) – доктор фармацевтичних наук, доцент НФаУ. Закінчив Українську фармацевтичну Академію. (1994), в якій працює: аспірант кафедри фармакогнозії (1994-1997), асистент кафедри фізіології (1998-1999), науковий співробітник кафедри контролю якості (1999-2000), асистент кафедри фармакогнозії (2000-2003), доцент кафедри хімії природних сполук (2003-2007), доцент кафедри фармакогнозії (2007).         Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з фармакогнозії, нутриціології та фармацевтичної броматології, співавтор навчальних посібників: (Практикум по фармакогнозии: учеб. пособие. – Х.,2003), Фармакогнозия. Конспект лекций для подготовки к государственному екзамену. (2004),  Ресурсоведение лекарственных растений. Рабочий журнал. (2004), Сырьевые источники продуктов биотехнологии и их анализ : учеб. пособ. (2008), Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз (2009), методичних рекомендацій відмінні макро- та мікроскопічні ознаки робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L.) та гледичії звичайної (Gleditsia triacanthos L.) (2009), інформаційного листа Оптимальні терміни заготівлі лікарської рослинної сировини – листя робінії псевдоакації (2006),  збірка тестів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин (2009).          Науково-дослідна робота. Науковий напрямок — пошук нових перспективних сировинних джерел ЛРС та створення на їх основі нових лікарських препаратів, розробка МКЯ на вихідну сировину,  лікарські засоби.  Кандидатську дисертацію на тему «Природні карденоліди і кумарини та їх синтетичні аналоги» захистив в (1998р.), докторську «Фармакогностичне дослідження рослин родин Fabaceae, Rosaceae, Cannabaceae, Iridaceae, Salicaceae, Apocynaceae як джерел отримання лікарських засобів» у (2012р.). Автор та співавтор понад 130 наукових праць, 24 патенів України, 12 проектів МКЯ на сировину та субстанції, 2 монографії до ДФУ, 8 статей до Фармацевтичної енциклопедії, розробник та учасник створення лікарських засобів «Фітокардин», «Медикабол», «Альфальфин»-таблетки, свічки, густий екстракт, «Гліфазин»-свічки, «Флавацетин», «Рідкий екстракт листя робінії» та інших. Нагороди. Диплом фіналіста конкурсу в номінації «Кращий інноваційний проект біофармацевтичного кластеру»(2010). Казаков Геннадий Павлович КАЗАКОВ Геннадій Павлович (04.04.1958, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент НФаУ. Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1983), в якому працює: аспірант (1983-1986); доцент (з 1989) кафедри аналітичної хімії; доцент  кафедри фармацевтичної хімії (з 2009). Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з фармакогнозії, нутриціології та фармацевтичної броматології. Науково-дослідна робота: синтез, реакційна здатність, та біологічна активність похідних 6-хлоракридину. Захистив кандидатську дисертацію «Синтез, реакционная способность и биологическая активность производных 6-хлоракридина и исходных для их получения N-фенилантраниловых кислот» (1986). Автор та співавтор понад 60 наукових та науково-методичних праць та 7 авторських свідоцтв на винахід.

15

АЛФЕРОВА Діана Олександрівна, 12 січня 1987 року народження, м. Харків. У 2004 році вступила до Національного фармацевтичного університету, який закінчила з відзнакою. У 2009 році захистила дипломну роботу на кафедрі медичної хімії під керівництвом доктора хімічних наук, проф. Гриценка І.С. Учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій в галузі органічного синтезу біологічно активних сполук (І місця на Всеукраїнській конференції молодих вчених НФаУ у 2008, 2009, 2010 роках). У 2009 році грамота ректора за наукову та громадську діяльність НФаУ. З 2009 по 2010 рік – магістратура Національного фармацевтичного університету, науковий керівник: проф. Гриценко І.С. З 2010 по 2013 рік – аспірантура Національного фармацевтичного університету, науковий керівник: проф. Гриценко І.С. Тема кандидатської дисертаційної роботи «Синтез, фізико-хімічні властивості та фармакологічна активність дибромзаміщених орто-хлорбензойних, N-R-антранілової кислот та їх похідних». Навчально-методична робота. Проводить лабораторні заняття з фармакогнозії, нутриціології та фармацевтичної броматології на усіх курсах і факультетах, які закріплені за кафедрою, у тому числі англійською мовою (для іноземних студентів). Співавтор методичних розробок кафедри – конспекту лекцій та лабораторних журналів з фармакогнозії, нутриціології та фармацевтичної броматології. Відповідальна за студентське наукове товариство кафедри. Науково-дослідна робота. Науковий напрямок досліджень – синтез похідних орто-хлорбензойних, N-R-антранілових кислот, 1,3-бензоксазинів, 1,3-бензотіазинів. Синтез похідних 1,3,4-оксадіазолів та 1,3,4-тіадіазолів, дослідження їх фізико-хімічних властивостей, та проведення фармакологічних досліджень. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення для біологічно активних сполук та лікарських засобів. Автор та співавтор 3 інформаційних листів, 15 статей у фахових виданнях, 3 з яких іноземні, 3 патентів, та близько 40 тез доповідей. Степанова С.И. CТЕПАНОВА  Світлана Іванівна (12.09.1968, м. Умань, Україна) – кандидат фармацевтичних наук, доцент НФаУ. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1991), в якому працює: аспірант (1991-1994), асистент (1995-2001) та  доцент кафедри фармакогнозії (2002-2004), доцент кафедри хімії природних сполук  (2004-2012),  доцент кафедри клінічної фармакології та фітотерапії  ІПКСФ (2007-2011, за сумісництвом), доцент кафедри фундаментальної та мовної підготовки (2012-2015), доцент кафедри нутриціології та фармацевтичної броматології (2014-2015, за сумісництвом) , доцент кафедри нутриціології та фармацевтичної броматології (з 2015). На кафедрі виконує роботу методиста, відповідального за науку. Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить заняття з фармакогнозії, хімії БАР лікарських рослин, нутриціології та фармацевтичної броматології. Співавтор підручників «Фармакогнозія з основами біохімії рослин» (2000), практикуму «Практикум по фармакогнозии» (2003), монографії «Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты» (2014), посібників «Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності “Фармація” (2000), «Системная фитотерапия» (2008),  «Medicinal Plants Resource Science: handbook for students of higher schools» (2012), «Ресурсоведение лекарственных растений» (2014), «Общая биология: Пособие  для иностранных студентов подготовительного факультета» (2014), «Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев подготовительного факультета (медико-биологический профиль)» (2014), конспектів лекцій з фармакогнозії, конспекту для підготовки до іспитів з фармакогнозії. Науково-дослідна робота: фітохімічне, фармакогностичне дослідження рослин родин бобові, селерові, портулакові та розробка на їх основі лікарських засобів гепатопротекторної, нефропротекторної дії та дієтичних добавок. Кандидатську дисертацію на тему «Вивчення БАР деяких рослин роду карагана та перспективи їх використання» захистила  у 1995 р. Автор та співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед них – понад 30 статей, 7 патентів, монографія, статті до «Фармацевтичної енциклопедії». член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR». Ира

Грудько Ірина Володиміровна Кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри

Єльмира

Абулкафарова Єльміра Рамізовна Кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри

Print Friendly, PDF & Email