Степанова С.І.

Степанова С.И. CТЕПАНОВА  Світлана Іванівна (12.09.1968, м. Умань, Україна) – кандидат фармацевтичних наук, доцент НФаУ. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1991), в якому працює: аспірант (1991-1994), асистент (1995-2001) та  доцент кафедри фармакогнозії (2002-2004), доцент кафедри хімії природних сполук  (2004-2012),  доцент кафедри клінічної фармакології та фітотерапії  ІПКСФ (2007-2011, за сумісництвом), доцент кафедри фундаментальної та мовної підготовки (2012-2015), доцент кафедри нутриціології та фармацевтичної броматології (2014-2015, за сумісництвом) , доцент кафедри нутриціології та фармацевтичної броматології (з 2015). На кафедрі виконує роботу методиста, відповідального за науку. Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить заняття з фармакогнозії, хімії БАР лікарських рослин, нутриціології та фармацевтичної броматології. Співавтор підручників «Фармакогнозія з основами біохімії рослин» (2000), практикуму «Практикум по фармакогнозии» (2003), монографії «Лекарственные растения, почки и обмен мочевой кислоты» (2014), посібників «Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності “Фармація” (2000), «Системная фитотерапия» (2008),  «Medicinal Plants Resource Science: handbook for students of higher schools» (2012), «Ресурсоведение лекарственных растений» (2014), «Общая биология:Пособие  для иностранных студентов подготовительного факультета» (2014), «Пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев подготовительного факультета (медико-биологический профиль)» (2014), конспектів лекцій з фармакогнозії, конспекту для підготовки до іспитів з фармакогнозії. Науково-дослідна робота: фітохімічне, фармакогностичне дослідження рослин родин бобові, селерові, портулакові та розробка на їх основі лікарських засобів гепатопротекторної, нефропротекторної дії та дієтичних добавок. Кандидатську дисертацію на тему «Вивчення БАР деяких рослин роду карагана та перспективи їх використання» захистила  у 1995 р. Автор та співавтор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед них – понад 30 статей, 7 патентів, монографія, статті до «Фармацевтичної енциклопедії». член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».

Print Friendly, PDF & Email