Алферова Д. О.

15АЛФЕРОВА Діана Олександрівна, 12 січня 1987 року народження, м. Харків.

У 2004 році вступила до Національного фармацевтичного університету, який закінчила з відзнакою. У 2009 році захистила дипломну роботу на кафедрі медичної хімії під керівництвом доктора хімічних наук, проф. Гриценка І.С.

Учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій в галузі органічного синтезу біологічно активних сполук (І місця на Всеукраїнській конференції молодих вчених НФаУ у 2008, 2009, 2010 роках). У 2009 році грамота ректора за наукову та громадську діяльність НФаУ.

З 2009 по 2010 рік – магістратура Національного фармацевтичного університету, науковий керівник: проф. Гриценко І.С.

З 2010 по 2013 рік – аспірантура Національного фармацевтичного університету, науковий керівник: проф. Гриценко І.С.

Тема кандидатської дисертаційної роботи «Синтез, фізико-хімічні властивості та фармакологічна активність дибромзаміщених орто-хлорбензойних, N-R-антранілової кислот та їх похідних».

Навчально-методична робота. Проводить лабораторні заняття з фармакогнозії, нутриціології та фармацевтичної броматології на усіх курсах і факультетах, які закріплені за кафедрою, у тому числі англійською мовою (для іноземних студентів). Співавтор методичних розробок кафедри – конспекту лекцій та лабораторних журналів з фармакогнозії, нутриціології та фармацевтичної броматології. Відповідальна за студентське наукове товариство кафедри.

Науково-дослідна робота. Науковий напрямок досліджень – синтез похідних орто-хлорбензойних, N-R-антранілових кислот, 1,3-бензоксазинів, 1,3-бензотіазинів. Синтез похідних 1,3,4-оксадіазолів та 1,3,4-тіадіазолів, дослідження їх фізико-хімічних властивостей, та проведення фармакологічних досліджень. Розробка методів ідентифікації та кількісного визначення для біологічно активних сполук та лікарських засобів. Автор та співавтор 3 інформаційних листів, 15 статей у фахових виданнях, 3 з яких іноземні, 3 патентів, та близько 40 тез доповідей.

Print Friendly, PDF & Email