Казаков Г. П.

Казаков Геннадий ПавловичКАЗАКОВ Геннадій Павлович (04.04.1958, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук, доцент НФаУ.

Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1983), в якому працює: аспірант (1983-1986); доцент (з 1989) кафедри аналітичної хімії; доцент  кафедри фармацевтичної хімії (з 2009).

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з фармакогнозії, нутриціології та фармацевтичної броматології.

Науково-дослідна робота: синтез, реакційна здатність, та біологічна активність похідних 6-хлоракридину. Захистив кандидатську дисертацію «Синтез, реакционная способность и биологическая активность производных 6-хлоракридина и исходных для их получения N-фенилантраниловых кислот» (1986). Автор та співавтор понад 60 наукових та науково-методичних праць та 7 авторських свідоцтв на винахід.

Print Friendly, PDF & Email