Ковальов С. В.

1_6176

 КОВАЛЬОВ Сергій Володимирович (31.10.71, м. Харків) – доктор фармацевтичних наук, доцент НФаУ.

Закінчив Українську фармацевтичну Академію. (1994), в якій працює: аспірант кафедри фармакогнозії (1994-1997), асистент кафедри фізіології (1998-1999), науковий співробітник кафедри контролю якості (1999-2000), асистент кафедри фармакогнозії (2000-2003), доцент кафедри хімії природних сполук (2003-2007), доцент кафедри фармакогнозії (2007).

        Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить лабораторні заняття з фармакогнозії, нутриціології та фармацевтичної броматології, співавтор навчальних посібників: (Практикум по фармакогнозии: учеб. пособие. – Х.,2003), Фармакогнозия. Конспект лекций для подготовки к государственному екзамену. (2004),  Ресурсоведение лекарственных растений. Рабочий журнал. (2004), Сырьевые источники продуктов биотехнологии и их анализ : учеб. пособ. (2008), Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз (2009), методичних рекомендацій відмінні макро- та мікроскопічні ознаки робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L.) та гледичії звичайної (Gleditsia triacanthos L.) (2009), інформаційного листа Оптимальні терміни заготівлі лікарської рослинної сировини – листя робінії псевдоакації (2006),  збірка тестів для підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-2» Фармакогнозія та ресурсознавство лікарських рослин (2009).

         Науково-дослідна робота. Науковий напрямок – пошук нових перспективних сировинних джерел ЛРС та створення на їх основі нових лікарських препаратів, розробка МКЯ на вихідну сировину,  лікарські засоби.  Кандидатську дисертацію на тему «Природні карденоліди і кумарини та їх синтетичні аналоги» захистив в (1998р.), докторську «Фармакогностичне дослідження рослин родин Fabaceae, Rosaceae, Cannabaceae, Iridaceae, Salicaceae, Apocynaceae як джерел отримання лікарських засобів» у (2012р.). Автор та співавтор понад 130 наукових праць, 24 патенів України, 12 проектів МКЯ на сировину та субстанції, 2 монографії до ДФУ, 8 статей до Фармацевтичної енциклопедії, розробник та учасник створення лікарських засобів «Фітокардин», «Медикабол», «Альфальфин»-таблетки, свічки, густий екстракт, «Гліфазин»-свічки, «Флавацетин», «Рідкий екстракт листя робінії» та інших.

Нагороди. Диплом фіналіста конкурсу в номінації «Кращий інноваційний проект біофармацевтичного кластеру»(2010).

Print Friendly, PDF & Email