Попова Н. В.

a_0005 ПОПОВА Наталія В’ячеславівна (18.04.1958, м. Ярославль, Росія) – доктор фармацевтичних наук, доцент НФаУ. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1981), в якому працює: старший лаборант (1981-1983), асистент (1983-1990), доцент (з 1990) кафедри фармакогнозії. На кафедрі виконувала роботу завуча, відповідального за англомовне відділення. Працювала екзаменатором на вступних екзаменах до ВНЗ (1987-2005). Є експертом Центра тестування при МОЗ України (з 1999).

Навчально-методична робота. Читає лекції фармакогнозії (у тому числі – англійською мовою), нутриціології та фармацевтичної броматології. Співавтор підручників «Фармакогнозія з основами біохімії рослин», «Фармакогнозія» (для іноземних студентів, 1998), практикуму «Практикум по фармакогнозии»; навчальних посібників «Загальна характеристика флавоноїдів, лікарських рослин та сировини, що містять флавоноїдні сполуки» (1994), «Лекарственные растения мировой и отечественной медицины» (1995), посібника «Laboratory handbook on Pharmаcognosy», 2-х монографій «Лекарственные растения мировой флоры» (2008), «Лютеолин и его производные» (2011), 12 конспектів лекцій з фармакогнозії російською, українською та англійською мовами і конспекту для підготовки до іспитів.

Науково-дослідний робота: фітохімічне, фармакогностичне дослідження рослин родин пасльонові, айстрові, ясноткові, тутові, ломикаменеві та розроблення методів отримання природних речовин-стандартів. Кандидатську дисертацію на тему «Фитохимическое изучение растений рода перец стручковый» захистила  у 1985, докторську дисертацію на тему «Фітохімічні дослідження та стандартизація сировини рослин родин ясноткові, айстрові, пасльонові, ломикаменеві та перспективи їх застосування»  у 2012. Розробила проекти 5 монографій до ДФУ. Автор та співавтор понад 180 наукових праць, серед них – понад 80 статей, 5 авторських свідоцтв, 4 монографії до ДФУ,  32 статті до «Фармацевтичної енциклопедії».           Підготувала 3-х кандидатів фармацевтичних наук.

Print Friendly, PDF & Email